İş Hukuku Nedir ?

 

işkazasi2

İş hukuku ; işveren ile o işveren altında iş sözleşmesine dayanarak çalışan işçiler arasındaki ilişkileri, tarafların hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir hukuk dalıdır. İş Hukuku yalnızca hizmet sözleşmesine dayanan işçi-işveren ilişkisini incelerken bu hukuk dalını düzenleyen İş Kanunu da temelde işçiyi koruyan bir yapıya sahiptir.

 

Dinamizmini sürekli koruyan bir dal olan İş Hukuku konusu itibariyle sınırlandırılamamakta, bu nedenle işçi ile işveren arasında iş sözleşmesine dayanarak yaratılmış her ihtilaf İş Hukuku’nun konusunu oluşturmaktadır.

 

 

 

 

 

Fakat İş Hukuku temelde iki başlık altında toplanabilecektir :

 

1-Bireysel İş Hukuku : İşveren ile İşçi arasındaki birebir ilişkileri temel alır. Yapılan iş sözleşmesinin ;

konusu, süresi, özellikleri, tarafların bu iş sözleşmesinden doğacak hakları ve borçları vb. ilişkiler ve bunlara dair çıkacak ihtilaflar bireysel iş hukukunun konusunu oluşturmaktadır.

 

2-Toplu İş Hukuku : İşverenin işçi karşısında güçlü olması neticesinde işçilerin birlikte hareket etmelerine yönelik olarak sendikalaşması yaygınlaşmıştır. Bu nedenle artık işçiler bireysel olarak hareket etmek yerine sendikalar aracılığıyla işverenden talepte bulunmaktadırlar.

 

Toplu İş Hukuku’nun konusunu; işçiler ve işverenler arasında yapılan toplu iş sözleşmeleri, grev ve lokavt, hakem kurulu kararları, sendikalaşma hareketleri vb. ihtilaflar oluşturmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.