İş Kazası Nedir ?

işkazasi3

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla,
Sigortalının işveren tarafından görevle başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
Sigortalıların işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak götürülüp getirilmeleri sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olaydır.

 

 

 

 

 

 

5510 sayılı Kanunun 13.maddesinde iş kazasının tanımı :

 

1-Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,
2-İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,
3-Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,
4-Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,
5-Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

4 thoughts on “İş Kazası Nedir ?

  • 20 Ocak 2017 at 14:18
    Permalink

    thanks alex for your comment. you’re apparently a “new” reader who has made a sweeping judgement based on one blog post. don’t worry, i forgive you! if you ever come back then take a look at the &#A2;028rchives” section and see all the free stuff I give away to my readers. otherwise, the community here won’t miss you!

  • 25 Haziran 2017 at 23:02
    Permalink

    Really informative article.Thanks Again. Really Cool.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

https://ilkayuyarkaba.av.tr